Til innhold

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 26. september 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 26.09.2016 (PDF 137KB)

Tilleggssakskart Byutvikling- miljø- og samferdselskomiteen 26.09.2016 (PDF 38KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 26.09.2016 (PDF 68KB)

Saker til behandling

SakTittel
74/16
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 29.08.2016
75/16
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.09.2016
76/16
Forslag til regulering i Sørkedalsveien mellom Svalbardveien og Tuengen alle - Forskrift 404/2016
77/16
Forskrift 432 2016 Forslag til regulering Snargangen mellom Sørkedalsveien og Nordengveien
78/16
Stasjonsveien 71 - Parkering og snuplass i grøntanlegget
79/16
80/16
Informasjonssaker
81/16