Til innhold
Politikk Bydel Vestre Aker

Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten


E-post:

Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Beate A. Holland (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Live Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf |Gruppeleder Høyre| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Leder av Tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter
Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 452 03 335

Kafia Mohamud

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Telefon: 413 93 134

Losnedahl, Ingrid Harlem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseter sykehjem

Telefon: 414 11 115