Til innhold

Ullern ungdomsråd

Sara Kløverød Adolphson

Rådssekretær

Telefon: 952 98 326

E-post:

Kaja Sveen

Leder

E-post:

Om Ullern ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av  ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer