Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. mai 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 150518 Innkalling (PDF 118KB)

Forslag til plan for idrett og friluftsliv 2019 - 2028(2) (PDF 6,3MB)

Forslag til skolebehovsplan 2019 - 2028(2) (PDF 21,3MB)

Protokoll

180515 BU pro (PDF 314KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 18/22
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 15.05.2018
PS 18/23
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 12.04.2018
PS 18/24
Andregangsinnspill til forslag til områderegulseringsplan for Skøyen - begrenset offentlig høring
PS 18/25
Lokalisering av bydelsadministrasjonen fra februar 2020
PS 18/26
Søknad om skjenkebevilling ved Holgerslyst cafe
PS 18/27
Varamedlem for Ullern eldreråd til tilsynsutvalg 2
PS 18/28
Skolebehovsplan 2019 - 2028
PS 18/29
Forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 - 2028
PS 18/30
Innkjøp av el-sykkel til bydelsdirektørens stab - søknad om støtte
OS 18/23
Innspill i forbindelse med oppstartsmøte - Lilleakerveien 16 med flere
OS 18/24
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 26.01.2018
OS 18/25
Rapport fra tilsyn ved Madserudhjemmet 26.01.2018
OS 18/26
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 06.02.2018
OS 18/27
Rapport fra tilsyn ved Ullerntunet helsehus og sykehjem 06.02.2018
OS 18/28
Rapport fra tilsyn ved Gustav Vigelands vei avlastningsbolig 16.02.2018
OS 18/29
Rapport fra Casinetto aktivitetssenter 16.02.2018
OS 18/30
Referat fra oppstartsmøte med byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid (EHA) 08.02.2018
OS 18/31
1. kvartalsstatistikk 2018
OS 18/32
Virksomhetsstyring for Bydel Ullern pr april 2018
OS 18/33
Referat fra arbeidsutvalgets møte 02.05.2018