Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. desember 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 141217 Saksliste (PDF 181KB)

Protokoll

171214 BU pro (PDF 294KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/133
Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 14.12.2017
PS 17/134
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 16.11.2017
PS 17/135
Bydelsdirektørens årsplan og budsjettforslag 2018
PS 17/136
Fritak fra verv som varamedlem til Ullern eldreråd
PS 17/137
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 14.09.2017
PS 17/138
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 28.09.2017
PS 17/139
Lysakerbyen - uttalelse til veiledende plan for offentlige rim (VPOR) - offentlig ettersyn
PS 17/140
Hoffselven - merking av turvei og opprensking av nedre Smestad dam (Bjørnebodammen)
PS 17/141
Hartmannsvei 2b - uttalelse til forslag til reguleringsplan - offentlig ettersyn
PS 17/142
Uttalelse til strategi for et bærekraftig og sirkulært forbruk
PS 17/143
Uttalelse til forslag om etablering av fartshumper i Møllefaret
PS 17/144
Uttalelse til klage på vedtak om midlertidig forbud om tiltak - Sørbyhaugen 33 og Hagan terrasse 1 med flere adresser
OS 17/28
Rapportering virksomhetsstyring pr november 2017
OS 17/29
Møteplan 2018
OS 17/30
Referat fra arbeidsutvalgets møte 05.12.2017