Til innhold
Politikk Bydel Ullern

Ullern bydelsutvalg


Carl Oscar Pedersen (H)

Leder Ullern bydelsutvalg

Telefon: 907 55 445

E-post:

Tore Gleditsch

Leder politisk sekretariat

Telefon: 952 98 337

E-post:

Ullern bydelsutvalg

Bydelsutvalget er øverste politiske ledelse i bydelen.

Bydelsutvalget  krever ikke inn skatter og avgifter fra innbyggerne, men er ansvarlig for:

Hjemmetjenester, helsestasjoner, sosialtjenester, barnehager,  barnevern og diverse tiltak for barn og unge, TT-kjøring, lokale parker og nærmiljøanlegg.

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Klafstad, Susanne (Høyre)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Nestleder av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 478 97 031

Bjella, Magne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 917 40 995

Kroglund, Andrew (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 951 39 725

Ore, Katrine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 994 02 319

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern byutviklingskomite

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 913 04 509

Hagen, Ole (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern helse- og sosialkomite
Medlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 980 46 353

Gjester, Helen (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 913 53 308

Marthinsen, Marie Isabel (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 994 02 319

Levy, Jan S. (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 907 57 562

Egner, Knut (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 995 26 528

Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 990 10 162

Kroken, Marie Kristine (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 959 37 591

Næss, Pål T. (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 473 00 001