Til innhold

Uttalelse til salgsbevilling ved eierskifte i bakenforliggende eierforhold. Norsk butikkdrift AS (tidligere Coop Handel Norge) har kjøpt alle Ica sine aksjer i Ica Norge AS