Til innhold

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til eldreråd og råd for funksjonshemmede. Opprettelse av ikke lovpålagte råd