Til innhold
Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Møte i Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 25.10.16 (PDF 70KB)

Protokoll

Protokoll Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 25.10.16 (PDF 261KB)

Saker til behandling

SakTittel
VOF 16/19
VOF 16/20
VOF 16/21
Høringsuttalelse på sak om Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger
VOF 16/22
Utredningsprosjekt knyttet til analyse, videreutvikling og forbedring av tjenesteproduksjonen i bydelene
VOF 16/23
VOF 16/24