Til innhold
Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Møte i Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité

Tid og sted

Dato

Tirsdag 18. september 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sagene samfunnshus, Trinserud

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 18.09.18 (PDF 154KB)

Protokoll

Protokoll Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 18.09.2018 (PDF 151KB)

Saker til behandling

SakTittel
KVOF 18/33
KVOF 18/34
KVOF 18/35
KVOF 18/36
Stolte Oslo - Oslo Kommunes handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk kjønnsidentitet og seksuell orientering
KVOF 18/37