Til innhold
Politikk Bydel Sagene

Sagene eldreråd


E-post:

Sagene eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Blomberg, Unni (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 922 83 139

Født: 1948

Hansen, Erik (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Født: 1947

Simonsen, Steinar (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 905 24 228

Født: 1944

Østvold, Willy (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 920 22 516

Født: 1943

Bakken, Kjell (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 928 63 351

Født: 1950

Endsjø, Thor Øistein (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 906 58 365

Født: 1936

Øyen, Harald (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Sundrønning, Ingvild (Politiske partier)

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 959 66 573

Født: 1950

Yrke: 1942

Thomsen, Eva (Politiske partier)

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 905 39 088

Født: 1945

Heger, Annik (Politiske partier)

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 900 51 080

Født: 1946

Yrke: 1942