Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Sagene bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. desember 2015

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 10.12.15 (PDF 121KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 10.12.15_korrigert 26.01.16 (PDF 293KB)

Saker til behandling

BU-boken 10.12.15 (PDF 13,3MB)

SakTittel
BU 15/64
Økonomioppfølging per 31. oktober 2015
BU 15/65
BU 15/66
Tilleggsinnstilling til budsjettet for 2016
BU 15/67
Bolig- og byutvikling i Bydel Sagene 2012 - 2015
BU 15/68
Detaljregulering av Treschows gate 16 og Bentsebrugata 17 C
BU 15/69
BU 15/70
Navnsetting av Torshov kirkepark til Knut Nystedts plass
BU 15/71
BU 15/72
Søknad om permisjon fra vervet som 1. varamedlem av Bydelsutvalget
BU 15/73
Valg av medlemmer og varamedlemmer til skolemiljøutvalg i bydelen
BU 15/74
Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene for skolene i bydelen