Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 11. mars 2019

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 11.03.19 (PDF 283KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 19/8
Høring - revidert reglement for bydelene
AU 19/9