Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 25.04.16 (PDF 117KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 25.04.16 (PDF 50KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 16/11
AU 16/12
AU 16/13
Høring om forslag om ny § 10 b i kommuneloven om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
AU 16/14
Søknad om fritak fra vervet som medlem av Helse- og mestringskomitéen
AU 16/15
Lovisaprisen 2016 (unntatt offentlighet)