Til innhold

Oppfølging etter rapport 10_2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.

Publisert dato: 14.04.2016