Til innhold

Bydel Østensjøs uttalelse til høring KVU-Oslo-Navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.