Til innhold
Politikk i Bydel Østensjø

Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite


Marit Lillesveen

helsekonsulent

Telefon: 23 43 85 71

E-post:

Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger, reguleringsplaner, salgs- og skjenkebevilling, nærmiljø, friluftsliv og frivillighetsmidler.

 

 

Medlemmer

Einar Wilhelmsen

Wilhelmsen, Einar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 906 98 446

Hovig, Dagny Gärtner (3. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 982 36 534

Erling Turtum

Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Liv Thorstensen

Thorstensen, Liv (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 416 55 106

Fuglevaag, Steinar (1. vara BU) (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 900 91 196

Britt Inglingstad

Inglingstad, Britt (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 924 68 907

Grimstad, Svanhild (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 415 24 240

Andersen, Kent (3. vara BU) (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Skaar, Rebekka Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Gravdahl, Roar (8. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 992 72 226

Johannessen, Nina Hovda (2. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Tveter, Marion Godager (3. vara BU) (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 975 10 258

Gulbrandsen, Marit (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Øverås, Thuva Livsdatter (7. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 469 33 101

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 482 85 523

Bae, Torstein (2. vara BU) (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 924 09 376

Dreyer, Håkon (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 958 21 466

Foyn, Lars (4. vara BU) (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 901 25 676

Aarebrodt, Alice (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Blomgren, Frida Gabriella (4. vara BU) (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 920 46 585

Skjervold, Tommy (2. vara BU) (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 930 56 450

Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 467 88 550