Til innhold

Møte i Nordre Aker Miljø-, plan- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 28. august 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted