Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite


Bent Gether-Rønning

Spesialkonsulent plan- og byggesaker

E-post:

Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Komitéen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget i saker av teknisk art, det vil si trafikk, miljø, reguleringsplaner og lignende.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Moen, Terje Olav (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole

Saxebøl, Torkil (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Sutterud, Halvard (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Disen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Stene, Henning (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Grøv, Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Ulstrup, Marit D. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Løken, Tor Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole

Hesstvedt, Karl (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Ervik, Bjørn (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Rømming, Heidi (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet