Til innhold
Møter

Møte i Nordre Aker Kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. oktober 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted

Om møtet

Sakskart og protokoller blir tilgjengenlig i e-innsyn