Til innhold
Politiske saker 2019

Saker behandlet etter sommerfullmakt 2019