Til innhold
Politikk Bydel Grünerløkka

Grünerløkka byutviklingskomite


Øyvind Eide

Sekretær

Telefon: 993 51 370

E-post:

Grünerløkka byutviklingskomite

Mandat for byutviklingskomiteen

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende samferdsel.

Komiteen skal:

  • Være høringsinstans i saker etter plan- og bygningsloven
  • Fordele bydelens «Grønne midler»

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker
  • I større og prinsipielle saker som vedrører samferdsel

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Ednes , Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Grünerløkka byutviklingskomite

Telefon: 959 30 922

Sporsem, Riksfjord Katinka (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Grünerløkka byutviklingskomite

Alnæs, Jarl W. (Venstre)

Medlem av Grünerløkka byutviklingskomite

Telefon: 905 70 162

Nygreen , Thomas (Rødt)

Medlem av Grünerløkka byutviklingskomite

Telefon: 992 97 046

Sivabalachandran, Pirashanthy (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka byutviklingskomite

Telefon: 480 78 897

Verdich, Camilla (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, hjemmetjenesten og Omsorg +

Telefon: 911 28 642

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka byutviklingskomite