Til innhold

Møte i Grünerløkka arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Onsdag 22. mars 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka arbeidsutvalg 22. mars 2017 (PDF 28KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka arbeidsutvalg 22. mars 2017 (PDF 35KB)

Saker til behandling

SakTittel
5/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 8. februar 2017
6/17
Høring: Midlertidig kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester-kriterier og ventelister
7/17
Gjennomgang av øvrige saker til møte i bydelsutvalget 30. mars 2017