Til innhold
Grorud byutviklings- og miljøkomite

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling BMK juni 17(1) (PDF 39,9MB)

Protokoll fra møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite 08.06.2017 (PDF 207KB)

Protokoll

Protokoll fra Grorud byutvikling og miljøkomite 04.05.2017(1) (PDF 256KB)

Saker til behandling

SakTittel
29/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden
30/17
Godkjenning av Protokoll BMK av 5.mai 2917
31/12
Orienterings - og referatsaker
32/12
Informasjon fra bydelens tjenestesteder juni 2017
33/17
Oppfølging av verbalvedtak fra Grorud Bydelsutvalg - bydelens oppflging av energiforbruk og Co2 avtrykk
341/17
35/17
Folkemøte om Rv 4 - Prøveprosjekt på Trondheimsveien
36/17
37/17
38/17
39/17