Til innhold
Grorud byutviklings- og miljøkomite

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling BMK 04.05.17 (PDF 2,3MB)

Protokoll fra Grorud byutvikling og miljøkomite 04.05.2017 (PDF 256KB)

Protokoll

Protokoll fra Grorud byutvikling- og miljøkomite 14.03.2017(2) (PDF 254KB)

Saker til behandling

SakTittel
19/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden
20/17
Godkjenning av Protokoll BMK av 14.mars 2017
21/17
Orienterings - og referatsaker
22/17
Informasjon fra bydelens tjenestesteder april 2017
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
28/17