Til innhold
Grorud byutviklings- og miljøkomite

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. desember 2016

Tid

klokken 00:00

Innkalling

Møteinnkalling BMK (PDF 22,3MB)

Protokoll

Protokoll fra BMK 10.11.16 (PDF 246KB)

Saker til behandling

SakTittel
71/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden 8.desember 2016
72/16
Godkjenning av protokoll av 10.november 2016
73/16
Orienterings- og referatsaker
74/16
Informasjon fra bydelens tjenestesteder
75/16
76/16
77/16
78/16
79/16