Til innhold

Organisering og finansiering av lærlingeordningen - verbalvedtak 11