Til innhold
Politiske saker 2018

Kommunen må overta leiegården Håkonsgate 12 med 24 leiligheter (Rødt)