Til innhold

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Malerhaugveien 19-23