Til innhold

Bydelens uttalelse til kunngjøring om offentlig ettersyn av detaljregulering for Malerhaugveien 25