Til innhold

Byutviklingskomiteen


E-post:

Byutviklingskomiteen

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner. 

 

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen
Medlem av Eldrerådet

Telefon: 959 49 689

Alnæs, Emil (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen

Olsen, Asbjørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Eldrerådet

Swensen, Lise (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingskomiteen

Telefon: 483 08 559

Osland, Simen Gjersvoll (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 911 47 595

Danielsen, Marit Fulland (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen

Hagen, Tommy (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen

Dyrnes, Joakim (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Aas, Asbjørn (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Eriksen, Per Øivind (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Saba, Kathra (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Helse- og sosialkomiteen

Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Mohamoud, Anisa Mohamed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Schjørlien, Kay Asbjørn Knutsen (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Hem, Geir (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Telefon: 908 24 189

Staalstrøm, André (Rødt)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Jonsdottir, Gudrun (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Bull, Beate (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Telefon: 468 41 410

Brand, Torben (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Telefon: 916 56 208

Hauland, Jorunn (Høyre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter

Telefon: 977 18 179

Nielsen, Cato Tveten (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Mendoza, Nicolas Spirdal-Jacobsen (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Lading, Fredrik (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen

Telefon: 922 69 832

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Medlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen

Telefon: 924 10 370

Monsen, Pål (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Grønseth, Ole Tom (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Moa, Ingeborg (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Hussein, Marian Abdi (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen