Til innhold

Indus Kitchen & bar, Kirkeveien 57 – uttalelse til ny skjenkebevilling