Til innhold

Indus Kitchen & bar, Kirkeveien 57 – uttalelse til ny skjenkebevilling

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.