Til innhold

Uttalelse til fredningsforslag for Lallakroken 6

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.