Til innhold

Highfive Solli, Skovveien 4 - Ny serverings- og skjenkbevilling

Bydel Frogner har flyttet kontorer fra Sommerrogata 1 til Drammensveien 60.