Til innhold

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling HUSK 06.09.16 (PDF 88KB)

Protokoll

Sak 140 Protokoll HUSK 060916 (PDF 63KB)

Saker til behandling

SakTittel
49/16
Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
50/16
Protokoll Seniorrådet 01.09.2016
51/16
Protokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.09.2016
52/16
Protokoll Ungdomsrådet 01.09.2016 - Avlyst
53/16
Strategisk plan for Bydel Frogner 2016 -2019 - Revidering
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
59/16
60/16
61/16
O-sak 62/16
O-sak 63/16
O-sak 64/16
O-sak 65/16