Til innhold

Møte i Frogner Arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. oktober 2017

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 5. etasje

Sted

Om møtet

Folkemøtet 31.10.2017 utsettes da Plan- og bygningsetaten har varslet at de ikke kan ferdigstille sin innstilling i regulering av Skovveien og trikketraseer innen tidligere varslet frist. Sak om Uttalelse til høring om trikk i Skovveien utsettes.

Innkalling

Foreløpige saksliste AU-møte 24.10.17 oppdatert (PDF 86KB)

Foreløpige saksliste AU-møte 24.10.17 (PDF 86KB)

Protokoll

Referat AU-møte 24.10.17 (PDF 88KB)