Til innhold

Møte i Bjerke råd for funksjonshemmede

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 18. april 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80 - Spælastua 1. et.

Sted

Om møtet

Råd for funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for bydelsutvalget i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Rådet uttaler seg i saker som universell tilgjengelighet, saker av samferdselsmessig eller miljømessig karakter, plan og reguleringssaker, friluftsliv og saker som angår pleie og – omsorgsektoren.

Alle møter i folkevalgte organer er åpne. Møtene starter med "Åpen halvtime" der publikum har anledning til å komme med synspunkter og stille spørsmål.

Velkommen!