Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Thor-Ingar Aasheim

Leder av Miljø- og samferdselskomiteen

Telefon: 951 54 985

E-post:

Erik Anders Aurbakken

sekretær

Telefon: 23 43 98 52

E-post:

Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Aasheim, Thor-Ingar (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 951 54 985

Sætre, Monica Semb (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 952 80 436

Holmstrøm, Espen Forsberg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 473 02 302

Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 912 40 247

Sandholdt, Mariane (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 996 98 805

Sørensen, Christine Bjåen (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 993 27 497

Støylen, Sissel (Venstre)

Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 922 61 017

Vedahl, Bjørn Radoslav (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 988 89 090

Aastebøl, Iver (Rødt)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 984 14 170

Arnesen-Halmrast, Nickolai (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 473 96 628

Fuglesang, Lars Erik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 921 49 412

Kongsrud, Anne Kari (Venstre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 995 30 249

Pedersen, Håvard (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 22 65 22 51

Haugen, Adeleid (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Algermissen, Leif (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 969 48 941

Sandanger, Yoran (Rødt)

Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 414 18 958

Knutsen, Knut Erik (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 408 80 001