Til innhold

Møte i Bjerke eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 27. februar 2017

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Økernveien 145, høyblokka 3 et.

Sted

Om møtet

Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig rådgivende utvalg for bydelsutvalget med oppgaver i alle saker som angår eldre i bydelen. De kan uttale seg i saker som gjelder sektorplaner, tiltak og planer i sosial- og helsesektoren, boligprogram og reguleringsplaner. Videre for samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturtiltak og andre kommunale tiltak som vedkommer eldre.

Alle møter starter med Åpen halvtime hvor du gis anledning til å fremme synspunkt og stille spørsmål uten debatt.

Velkommen!

Innkalling

Innkalling ER 27.02.17 (PDF 397KB)

Protokoll

Protokoll ER 27.02.17 (PDF 107KB)

Saker til behandling

SakTittel
6/17
7/17
Budsjett 2016 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember - Fullmakt bydelsdirektør
8/17
9/17
10/17
11/17