Til innhold

Møte i Bjerke kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Mandag 27. februar 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Økernveien 145, 3. etasje, møterom 1

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Innkalling KO 27.02.2017 (PDF 431KB)

Saker til behandling

SakTittel
10/17
Protokoll KO 23.01.17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
Budsjett 2016 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember - Fullmakt bydelsdirektør
19/17
Budsjettrevisjon 2017
20/17
21/17