Krav til tegninger

Hva du må ha med på tegningene varierer etter type tiltak og hvilken reguleringsplan som gjelder. Det viktigste er at vi får tegninger av alle endringene som skal gjøres eller alt nytt som skal bygges, slik at vi forstår hva det er søkt om.

Tegningene skal utformes slik:

  • Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger må være i målestokk 1:100
  • Utomhusplan må være i målestokk 1:200. Bruk gjerne farger når du lager utomhusplanen.
  • Situasjonsplan må være i målestokk 1:500. For at det skal bli lett for oss å se hvilken bygning søknaden gjelder, skal du bruke farger eller skravur.
  • Tegningene skal ha rette streker, de skal for eksempel ikke være tegnet for hånd uten linjal.
  • Du skal målsette tegningene med relevante mål.
  • Format A4 eller A3. Ved andre format må målestokk i A3 oppgis, for nedkopiering
  • Hvis du leverer digitalt må du legge hver tegning i egen fil (pdf eller jpg)
  • Tittelfelt må inneholde: type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse og ansvarlig foretak. Du kan også ha med anvisningsfigur og himmelretning
  • Navn på vedlegg må forklare hva dokumentet inneholder, for eksempel "Fasade nord" eller "1. etasje". Tegningen og filen må ha samme navn.

Eksempler på byggetegninger