Hva får du?

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Krav for sletting av seksjonering

Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).

Erklæring om gyldig sameie

Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.

Aktuelt regelverk

Tinglyste heftelser

Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

 • Pant er en sikkerhet for et økonomisk krav, som tinglyses i grunnboken. 
 • En urådighet tinglyses i grunnboken, og innebærer at eier ikke kan bestemme fritt over eiendommen.

Kontakt Kartverket om tinglyste heftelser.

Hva koster det?

Fra 01.07.2021 koster det kr 5 650,- å slette seksjonering. I tillegg kommer summen for matrikkelbrevet du får tilsendt når slettingen er gjennomført. Det koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Hvis saken blir avsluttet før vedtak, tar vi 20 % av grunnbeløpet dersom saken trekkes før den blir vurdert. Hvis saksbehandlingen er startet, betales 40 % av samlet gebyr inkludert tillegg. Hvis vi må avslutte saken som følge av manglende oppfølging fra søker, betales 50 % av samlet gebyr inkludert tillegg.

Vi sender fakturaen til søker, hvis ikke en annen mottaker har gitt oss skriftlig beskjed om at vi skal sende fakturaen til ham/henne.

Gebyret blir beregnet etter de satsene som gjelder på det tidspunktet som vedtaket blir fattet. Dette følger av Oslo kommunes forskrift om gebyr for reguleringsplan, bygge- og delsaksbehandling, oppmåling, eierseksjonering med mer, § 1-2 og § 1-2-2

Slik søker du

 1. 1Fyll ut skjemaet

  ​Skjema for sletting av seksjonering (PDF 0,1MB)

  • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
  • Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.
 2. 2Send skjemaet

  Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Vi må ha originale signaturer, derfor
  kan du ikke levere det digitalt.

  • Postadresse: Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo
  • Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 OSLO. Vis kart

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.