Til innhold
Seksjonering, deling og oppmåling

Slette seksjonering

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

Hva får du?

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Krav for sletting av seksjonering

Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).

Erklæring om gyldig sameie

Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.

Aktuelt regelverk

Tinglyste heftelser

Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

 • Pant er en sikkerhet for et økonomisk krav, som tinglyses i grunnboken. 
 • En urådighet tinglyses i grunnboken, og innebærer at eier ikke kan bestemme fritt over eiendommen.

Kontakt Kartverket om tinglyste heftelser.

Hva koster det?

Det koster ingenting å slette seksjonering, men matrikkelbrevet du får tilsendt når slettingen er gjennomført koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Slik søker du

 • 1Fyll ut skjemaet

  ​Skjema for sletting av seksjonering (PDF 0,1MB)

  • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
  • Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.
 • 2Send skjemaet

  Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Vi må ha originale signaturer, derfor
  kan du ikke levere det digitalt.

  • Postadresse: Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo
  • Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 OSLO. Vis kart

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.