Til innhold

Slette seksjonering

Hva får du?

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Forutsetninger for sletting av seksjonering

Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).

Når det finnes boliger i sameiet, og fler enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må du legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. Det må komme fram hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.

Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere.

Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Hva koster det?

Det koster ingenting å slette seksjonering, men matrikkelbrevet du får tilsendt når slettingen er gjennomført koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Slik søker du

  • 1Fyll ut skjemaet
  • 2Send skjemaet

    Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Det kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.

    • Postadresse: Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo
    • Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 OSLO. Vis kart

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.