Dokumenter til ny reguleringsplan

Plan- og bygningsetaten behandler planforslaget når dere har sendt inn alle dokumentene samlet til offentlig ettersyn. Vi behandler materialet kun hvis det tilfredsstiller minstekravene til et planforslag. Dere finner konkrete krav for det aktuelle planområdet i komplettvurderingsskjemaet.

Du kan sende maks 50 MB på epost. Har du større filer, må de leveres på minnepinne eller via fildelingstjenester.

Sjekkliste dokumenter

Planbeskrivelse

Mal eller krav:

Filformat:

 • doc
 • docx

Veiledning:

Reguleringsbestemmelser

Mal eller krav:

Filformat:

 • doc
 • docx

Veiledning:

Plankart

Mal eller krav:

Filformat:

 • dwg
 • dxf
 • sosi
 • pdf
 • Må ikke dekomprimeres.

Veiledning:

 • Kart- og bestemmelsesmøte.

Kunngjørings- og varslingsmateriale for oppstart av planarbeid

Mal eller krav:

 • Kopi av datert kunngjøringsannonse og varslingsbrev.
 • Liste over hvem som er varslet.

Kommentarer til forhåndsuttalelsene

Mal eller krav:

Filformat:

 • doc
 • docx

Veiledning:

 • Kommentarene skal være oppdaterte og skrives på bakgrunn av det planforslaget faktisk innebærer.

Dokument med forhåndsuttalelsene

Filformat:

 • pdf

Veiledning:

 • En PDF med alle forhåndsuttalelsene sortert i samme rekkefølge som i "Samledokument - forslagsstillers oppsummering av uttalelser".

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Filformat:

 • pdf

Veiledning:

Illustrasjoner til planforslaget

Mal eller krav:

Veiledning:

 • Illustrasjonene skal brukes i planbeskrivelsen og kan legges ved i et illustrasjonsvedlegg.

Eventuell konsekvensutredning

Veiledning:

 • I oppstartsmøtet får du vite om du skal legge ved en konsekvensturedning.

Andre analyser og tilleggsdokumentasjon

Mal eller krav:

 • Tilleggsinformasjon, utredninger og lignende som må følge saken.

Filformat:

 • pdf

Veiledning:

 • Hvilke analyser du har behov for, får du vite i oppstartsmøtet eller i avklaringsmøter.