Matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister for eiendommer, bygninger og adresser.

Finn informasjon om eiendom

Den enkleste måten å se hva som er registrert i matrikkelen, er å sjekke tjenesten "Se eiendom". Der finner du stort sett alle opplysningene fra matrikkelen, bortsett fra areal for bygningen (areal per etasje og areal per bruksenhet) og antall etasjer og antall rom per bruksenhet.Gå til seeiendom.no

Disse opplysningene er registrert i matrikkelen

Opplysninger om eiendom som:

 • gårds- og bruksnummer
 • areal
 • eiendomsgrenser

Opplysninger om bygning som:

 • bygningstype
 • antall etasjer
 • areal per etasje
 • antall bruksenheter (en bruksenhet er enten en bolig, en fritidsbolig eller et næringslokale)
 • areal per bruksenhet
 • antall rom per bruksenhet

Adresse:

 • gatenavn
 • adressenummer og eventuelt tilhørende bokstav
 • bruksenhetsnummer (bolignummer) hvis boligen er en del av en bygning med flere boenheter

I tillegg kommer informasjon om hvilke kretser (skolekrets, valgkrets, bydel og så videre) adressen faller innunder.

Når flere boliger deler samme adresse, får de egne bruksenhetsnumre (bolignumre). Bruksenhetsnummeret blir i så fall en del av adressen som vises blant annet i Folkeregisteret. Les mer om tildeling av bruksenhetsnummer (bolignummer).

Hvordan beregnes arealet i bygninger?

Det er bruksareal (BRA) fra godkjente byggesaker som normalt registreres som areal i eiendomsregisteret.

Bruksarealet er hele boligens innvendige areal. Kjeller, bod og loft medregnes alltid i arealet i matrikkelen, såfremt dette er måleverdig. Les mer om hva som er målverdig areal (PDF).

Bruksarealet må ikke forveksles med for eksempel primære arealer (P-ROM) som oppgis til likningsmyndighetene og ofte forekommer i takster. Det er kun innredede rom som inngår i primære areal, ikke kott, boder og lignende.

For en del bygg mangler det registrert bruksareal, dette skyldes registerets historikk. Vi oppdaterer bygningsdata fortløpende.

Er opplysningene feil?

Hvis opplysningene i matrikkelen avviker fra godkjente byggesaker, kan du som eier kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesak.

Beskriv det du mener bør rettes så godt du kan. Bruk vårt kontaktskjema, og merk meldingen med "Krav om retting av matrikkelen".

Bruksareal og vann- og avløpsgebyr

Vann- og avløpsetaten beregner vann- og avløpsgebyr for boliger som ikke har installert vannmåler på bakgrunn av bruksarealet i eiendomsregisteret.

Utvendige boder og innvendige garasjer registreres i Oslo som annet areal enn bolig (BRA annet). Dette arealet medregnes ikke i beregningen av vann- og avløpsgebyret.

Hvis bruksarealet blir endret i eiendomsregisteret, kan det føre til endret gebyr.

Tomannsbolig

Er bygningen registrert som enebolig, men har alltid vært tomannsbolig?

Bygningen kan ha vært registrert på bakgrunn av utvendig befaring, og dermed blitt registrert feil. Sjekk byggesaksdokumentasjon for eiendommen i Saksinnsyn.

 • Hvis byggesaksdokumentasjon viser at bygningen er godkjent som tomannsbolig, kan du kreve at vi retter matrikkelen.
 • Hvis byggesaksdokumentasjon viser at bygningen er godkjent som enebolig, kan du søke om etablering av ny boenhet.

Selvstendig boenhet

Har du fått ekstra bunnfradrag for eiendomsskatt på grunn av en utleidel i boligen din? Det betyr ikke nødvendigvis at utleiedelen er godkjent som selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven. Enheten må være godkjent som selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven for at den skal få et eget bruksenhetsnummer i eiendomsregisteret.

Trenger du andre opplysninger?