Bolignummer

Når flere boliger deler samme adresse, får de egne bolignumre (bruksenhetsnumre). Bolignummer er en del av boligens offisielle adresse, og beskriver hvor boligen er plassert i bygningen eller oppgangen. Nummeret skal være festet på eller ved inngangsdøren.

Finn riktig bolignummer til boligen din

Bolignummeret består av én bokstav og fire tall:

  • Bokstaven forteller om leiligheten er i en hovedetasje (H), loftsetasje (L), underetasje (U) eller kjelleretasje (K).
  • De to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i.
  • De to siste tallene angir leilighetens plassering i etasjen. Tenk at du står foran ytterdøren eller hovedinngangen, se etter første leilighet til venstre og tell mot høyre.
  • Er det flere oppganger i din blokk eller bygård? Hvis oppgangene har egne offisielle husnumre (for eksempel A og B), ta utgangspunkt i den oppgangen som fører til leiligheten din.

Eksempel: Bolignummer "H0203" betyr at boligen ligger i andre etasje, og er den tredje boligen i etasjen fra venstre (sett fra hovedinngangen/oppgangen).

Trenger du hjelp til å finne bolignummeret ditt?

seeiendom.no kan du se hvilke bolignumre som er registrert på adressen din.
Hvis du trenger hjelp til å finne riktig bolignummer, kan du ta kontakt med Plan- og bygningsetaten på e-post: bolignummer@pbe.oslo.kommune.no

​Les mer om tildeling av bolignummer hos Kartverket. Vær oppmerksom på at det er egne prinsipper for Oslo.

Mangler boligen din bolignummer?

Er boligen din godkjent?

Hvis boligen din ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven, vil den normalt ikke ha eget bolignummer (bruksenhetsnummer). Da vil du heller ikke finne bolignummeret hos Folkeregisteret eller i matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister. Bolignumrene er som regel registrert i matrikkelen på bakgrunn av plantegninger som er blitt godkjent i byggesaksbehandling hos oss. Les mer om hva vi registrerer i matrikkelen, og hva du kan gjøre hvis du mener opplysningene der er feil

Bor du i rekkehus, tomannsbolig eller enebolig?

Rekkehus, vertikaldelte tomannsboliger og eneboliger har vanligvis ikke bolignummer. Dette er fordi de gjerne har en selvstendig adresse som de ikke deler med noen andre boliger.

Er bolignummeret knyttet til riktig andelsnummer eller seksjonsnummer?

Bolignummer er ikke det samme som for eksempel et andelsnummer eller et seksjonsnummer. Et bolignummer kan være knyttet til et andelsnummer i andelsregisteret, eller til et seksjonsnummer i matrikkelen.

Boligmerke

Når du har funnet ut hva som er riktig bolignummer til boligen din, må du skaffe boligmerker til å feste på eller ved ytterdøren din. Du må sørge for at merket er godt synlig for besøkende. Du kan også feste et merke på postkassen din.

Det er ikke lenger mulig å bestille gratis merker da Kartverket har sluttet å tilby denne tjenesten. Kartverket anbefaler å bestille merker eller dørskilt hos en profesjonell aktør. Les mer om boligmerker hos Kartverket.