Til innhold

Bestill klistremerke med bolignummer til døren din

Bolignummer (bruksenhetsnummer) er en del av boenhetens offisielle adresse når veiadressen deles av flere boenheter. Rekkehus og eneboliger har vanligvis ikke bolignummer.

Ditt bolignummer beskriver hvor boenheten din er plassert i bygningen. Nummeret skal være godt synlig for besøkende og festes på eller ved inngangsdøren din.

Hvordan få tilbudet?

  1. Kontakt Plan- og bygningsetatens kundesenter.
  2. Bestill ditt boligmerke gratis på boligmerker@pbe.oslo.kommune.no. Husk å oppgi adressen til boligen, hvor merket skal sendes og bolignummeret ditt.

Kartverkets hovedprinsipper for bolignummer

Hva tilbyr vi?

Vi sender klistremerke med bolignummer til deg i posten.