Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Når du skal tinglyse et eierskifte av en eiendom må du i noen tilfeller sende oss en egenerklæring om konsesjonsfrihet. Plan- og bygningsetaten behandler disse for Oslo kommune.

Når må du sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Du må sende inn skjema med egenerklæring om konsesjonsfrihet dersom et av punktene under gjelder for din eiendom. Overdragelsen gjelder en:

  • bebygd eiendom som er større enn 2 dekar (2000 kvm), men som ikke overstiger 100 dekar og ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord
  • parkeringsplass på en anleggseiendom som er større enn 2 dekar (2000 kvm), men som ikke overstiger 100 dekar
  • ubebygd eiendom som er regulert til annet enn landbruksformål

Når regnes en eiendom som bebygd?

Eiendommen regnes som bebygd hvis det er en form for bygning på eiendommen, inkludert en mindre bod. Eiendommen regnes også som bebygd uten bygninger hvis det er gitt igangsettingstillatelse til bygging i en byggesak.

Når trenger du ikke å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Du trenger ikke sende inn skjema med egenerklæring om konsesjonsfrihet dersom et av punktene under gjelder for din eiendom. Overdragelsen gjelder en:

  • bebygd eiendom som er mindre enn 2 dekar (2000 kvm)
  • seksjon i et sameie, andel i borettslag, andel i boligbyggelag, aksjeleilighet eller obligasjonsleilighet
  • del av en bebygd eiendom, hvor du er tinglyst sameier i eiendommen fra før og eiendommen er regulert til annet enn landbruksområde

Les mer om egenerklæring og fritak på kartverket.no.

Kontakt Plan- og bygningsetaten hvis du er usikker på om du må sende egenerklæring

Slik sender du egenerklæring om konsesjonsfrihet

Last ned og fyll ut skjemaet for egenerklæring om konsesjonsfrihet. Du finner veiledning inne i skjemaet. Skjemaet for egenerklæring om konsesjonsfrihet (landbruksdirektoratet.no)

Lever eller send inn originalt skjema til Plan- og bygningsetaten. Skjemaet må sendes per post, leveres i resepsjonen eller legges i postkassen ved inngangspartiet.

  • Postadresse: Plan- og bygningsetaten, Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo
  • Resepsjon og postkasse: Vahls gate 1, 0187 Oslo

Hva skjer videre?

Vi registrerer opplysningene i matrikkelen og sender en e-post til deg om at det er registrert. Dersom du ønsker tilbakemelding på en annen e-postadresse enn den som står i skjemaet, kan du legge ved informasjon om dette som et tillegg til skjemaet.

Når du har fått e-post om at opplysningene er registrert i matrikkelen, må du sende skjøte til Kartverket for tinglysning innen ett år. Hvis det går mer enn ett år, må egenerklæringen behandles og registreres på nytt.

Hvor lang er behandlingstiden?

Det er ingen fastsatt frist for behandling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Vanligvis tar det opptil en uke.

Hva koster det?

Vi tar ikke gebyr for behandling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Må du søke om konsesjon?

Hvis eiendommen overstiger 100 dekar og/eller har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord må du søke konsesjon. Da kan du ikke benytte skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet og må kontakte Regionkontor landbruk.

Les mer om konsesjon (regionkontorlandbruk.no)