Oversikt over informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler, "cookies", som lagres på din enhet når du laster ned en nettside eller utfører en handling på nettsiden. Innholdet i informasjonskapslene vil da utveksles mellom din nettleser, nettstedet og ulike tjenester. Informasjonskapslene sørger for at nettstedet og ulike tjenester fungerer best mulig, og kan ikke brukes for å identifisere deg som person.

Brukeropplevelse

Informasjonskapsler for brukeropplevelse og ytelse på nettsted
VerktøyNavnBeskrivelseVarighet
BigIP_c_lBenyttes for at lastbalansereren kan sende brukeren til samme webserver under sitt besøk.Sesjon
BigIPi18nextBenyttes til å huske brukerens valgte språkinnstillinger, eller hente den fra nettleseren.
CorePublishCorepublishSessionBrukes for at Oslo kommunes publiseringsverktøy skal fungere.
CorePublishctcdkBenyttes for å kunne presentere innholdet korrekt på enhet og nettleser til brukeren.1 uke
CorePublish ok-survey-Lagrer informasjon om brukeren har blitt forespurt flere ganger om å delta i samme spørreundersøkelse.1000 døgn
CorePublishfavoritesLagring av brukernes valgte favoritter på tjenesten barnehager.Aldri
VimeoBrukes for å øke brukeropplevelsen.Vedvarende

Brukeratferd

Informasjonskaplser for måling og analyse av brukeratferd på nettsted
VerktøyNavnBeskrivelseVarighet
Google Analytics_gaBrukes for å skille mellom ulike brukere på nettstedet.30 minutter
Google Analytics_gidBrukes for å skille mellom ulike brukere på nettstedet.24 timer
Hotjar_hjIncludedInSampleBenyttes for at verktøyet skal vite hvorvidt brukeren skal inkluderes i datainnsamlingen.Sesjon
Hotjar_hjClosedSurveyInvitesLagrer svar på invitasjoner om undersøkelser, slik at brukeren ikke blir forespurt flere ganger.1 år
Hotjar_hjShownFeedbackMessageLagrer informasjon om brukeren fullfører eller minimerer funsjonen for tilbakemeldinger.24 timer
Hotjar_hjMinimizedPollsLagrer informasjon om brukeren minimerer en avstemming.1 år
UseberryuseberryCookieDet genereres en informasjonskapsel når brukerene åpner en test. Brukes for å se om denne brukerene aller har gjennomført en test.60 år

Innloggede tjenester

Informasjonskapsler knyttet til bruk av Søknad og skjema
VerktøyNavnBeskrivelseVarighet
ITASJSESSIONIDInformasjoskapsel settes av Jetty-containeren til Søknad og skjema.Sesjon
ITASsessionIdGyldig kryptert Secprovider sesjonsid for nåværende innlogget sesjon.Sesjon
ITASsessionIndexKnyttet til Secprovider. En unik UUID som bare benyttes til utlogging.Sesjon

.