OXLO-symbolet og verdiplakater

Oslo kommune oppfordrer alle til å "sette OXLO-stempel" på arrangementer og tiltak. Se retningslinjene for bruk av symbol og logo for eksterne og for kommunale virksomheter.

OXLO-symbolet

Oslo kommune oppfordrer alle til å "sette OXLO-stempel" på arrangementer og tiltak. Symbolet og retningslinjene for bruk finner du i designmanualen for Oslo kommunes visuelle identitet. Det er egne retningslinjer for tilskuddsmottakere og eksterne samarbeidspartnere, og for kommunens egne virksomheter.

OXLO-symbolet og retningslinjer for bruk

Verdiplakater

OXLO verdiplakater formidler kommunens verdistandpunkt om mangfold og likeverd og innsats mot hat, fordommer og diskriminering. Plakatene skal sikre at alle kommunale virksomheter har høy bevissthet om inkluderende og ikke-diskriminerende praksis.

Verdiplakaten kan brukes i intern og ekstern kommunikasjon, for eksempel som plakater i kommunale bygninger.