OXLO-symbolet og verdiplakater

Oslo kommune oppfordrer alle til å "sette OXLO-stempel" på arrangementer og tiltak. Se retningslinjene for bruk av symbol og logo for eksterne og for kommunale virksomheter.

Retningslinjer for kommunale virksomheter

OXLO-symbolet må alltid brukes sammen med Oslo-logoen, men kan plasseres hvor som helst på arket. Tilskuddsmottakere og andre eksterne aktører skal benytte ferdig sammenstilling av OXLO-Oslologo, tilgjengelig lengre ned på siden.

OXLO for kommunens virksomheter (ZIP 3,6MB) Kun for Oslo kommunes virksomheter og tjenesteområder: Last ned OXLO-symbolet og retningslinjer for bruk.

Retningslinjer for tilskuddsmottakere og andre eksterne aktører

Har dere mottatt tilskudd av Velferdsetaten knyttet til mangfold og inkludering, oppfordres dere til å bruke OXLO-symbolet på programmer, plakater, digitale flater og annet.

For å bruke symbolet må dere følge retningslinjer for bruk:

  1. OXLO-symbolet og Oslo-logoen må ikke separeres. Navnet Oslo står alltid til høyre for Oslo-logoen.
  2. OXLO-Oslologo bør ikke gjengis mindre enn 10mm i høyden.
  3. Tilskuddsmottakere må legge til teksten "Støttet av Oslo kommune:".

Verdiplakater