Om spirende Oslo

Spirende Oslo er kommunens satsing på urbant landbruk. Ved hjelp av grønne møteplasser, dyrking og husdyr i byen gjør vi Oslo grønnere og varmere sammen.

Urbant landbruk på Losæter.
Bilde: Oslo kommune

Stadig flere oppdager gleden ved å produsere sin egen mat, enten det er frukt og grønnsaker, egg, honning eller andre produkter. Ved siden av å bidra til lokal matproduksjon og kunnskap om matens opprinnelse, bidrar det urbane landbruket til å skape sosiale møteplasser som har betydning for folkehelse og integrering. Flere ser også muligheten i å skape arbeidsplasser innenfor urbant landbruk gjennom sosialt og grønt entreprenørskap.

For at det skal spire i Oslo, er det viktig å ta vare på våre pollinerende insekter. Derfor er også dette en del av kommunens arbeid med urbant landbruk.

Oslo har mange nydelige steder hvor det spirer. Vi har parsellhager, skolehager og andelsgårder, men urbant landbruk kan også skje i bakgården, i hager eller på Oslos tak. Vi ser også at urbant landbruk blir en naturlig del av nye parker som bygges, for eksempel Snippenparken på Tøyen. I tillegg har Oslo økologisk bondegård på Bogstad og en grønn oase på Losæter i Bjørvika.

Vi oppfordrer til dyrking etter naturlige prinsipper. Velg økologiske frø, økologisk jord uten torv, kompost, naturgjødsel, og plant blomster som pollinerende innsekter liker. Unngå bruk av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel, da dette skader insekter og mikrolivet i jorda.

Kom i gang med urbant landbruk

Dokumenter