Kart over urbant landbruk

Her finner du kart over urbane landbruksaktiviteter i Oslo. Det dukker stadig opp nye prosjekter, så kartleggingen er en kontinuerlig prosess. Vi inviterer derfor publikum til å bidra med å holde kartet oppdatert.

Om kartet

På kartet finner du skolehager, parsellhager, andelslandbruk, besøksgårder, markedshager, nærmiljøhager og felleshager. Disse ligger hovedsakelig på offentlig areal, men urbane landbruksaktiviteter tilgjengelig for et større publikum på privat grunn er også inkludert.

Merk at de fleste dyrkingsaktiviteter er medlemsbaserte. Du kan derfor ikke høste frukt og grønnsaker uten tillatelse. Mange hager er åpne for besøk eller fungerer som grønne møteplasser. Ta kontakt med de som driver aktiviteten ved interesse.

På kartet kan du få oversikt over aktivitet i ditt nabolag, og du kan registrere nye prosjekter. Kartet er også et viktig verktøy for kommunens arbeid, slik kan vi følge utviklingen i byen vår og jobbe for å nå målet om et Spirende Oslo – som er Oslo kommunes strategi for urbant landbruk.

Her finner du kartet

Slik kan du bidra til å holde kartet oppdatert

Vi ønsker at kartet skal være oppdatert. For å gjøre dette mulig trenger vi hjelp fra publikum. Dersom du deltar i en urban landbruksaktivitet oppfordrer vi deg til å sjekke om den er registrert på kartet og om informasjonen er oppdatert. Finner du ikke din aktivitet, kan du registrere den.

Det er mulig å registrere skolehager, parsellhager, andelslandbruk, besøksgårder, markedshager, nærmiljøhager og felleshager. Det er ønskelig at all aktivitet som registres har langsiktig varighet og en utadrettet karakter.

Personvernerklæring: Hvordan behandler Bymiljøetaten personopplysninger om deg i forbindelse med kartleggingen av urbane landbruksaktiviteter?

Har du spørsmål til kartet eller kartleggingen kan du kontakte oss på postmottak@bym.oslo.kommune.no

Relevante lenker

De urbane landbruksaktivitetene på kartet er kategorisert ut ifra formål, organisering og drift. Les mer om ulike typer urbant landbruk.